img1 img1 img1 img1 img1

Czym si? zajmujemy?nasza dzia?alno??

RedOxygen jest firm? za?o?on? aby sprosta? najwi?kszym wymaganiom bran?y IT oraz Hi-Tech. Nasz? ofert? kierujemy do tych przedsi?biorstw, które chc? podwy?szy? swoje zyski, poprzez obni?enie kosztów swej dzia?alno?ci.

Jako pierwsi w Polsce zdecydowali?my si? przenie?? nasz? firm? ze znanej z najwy?szych kosztów pracy Warszawy do bardziej konkurencyjnego Olsztyna. Dzi?ki temu jeste?my w stanie zagwarantowa? najwy?sz? jako?? us?ug outsourcingowych przy najni?szej mo?liwej cenie.

Nasza oferta:w czym si? specjalizujemy

  • Opieka informatyczna - dedykowane systemy IT
  • Monitoring - SAP Idoc, obieg dokumentów
  • Wsparcie u?ytkownika - incydenty, b??dy
  • Testowanie - aplikacji klienta
  • Programowanie - PHP, Java, .NET, C++, ABAP

Aktualnie potrzebujemy:oferty pracy

PROGRAMISTA JAVA

Olsztyn

PROGRAMISTA PHP

Olsztyn

Konsultant SAP SD

Olsztyn

Praktyki SAP SD

Warszawa
zapoznaj si? z ca?? ofert? >